Kierowca kat. B - Zaopatrzeniowiec

Przyjmiemy do pracy na terenie Polski osoby z doświadczeniem w pracy na stanowisku: Kierowca kat. B - Zaopatrzeniowiec

Mile widziane doświadczenie w handlu i/lub zaopatrzeniu budów.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie CV do biura w Nowym Sączu , ul. Grodzka 5 lub  mailowo na adres: praca@tbns.com.pl.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez TECHNOBUD Nowy Sącz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Grodzka 5 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest TECHNOBUD Nowy Sącz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Nowym Sączu(33-300) przy ul. Grodzka 5. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.