Dyplom MPiPS

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w ostatnim czasie nasza firma uzyskała Dyplom Ministra Pracy i Polityki Społecznej za zasługi na rynku pracy. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie.