Hotel Mercure Kraków

Zakres robót: 
  • roboty żelbetowe
  • roboty murowe
  • roboty konstrukcyjne
Termin realizacji: 
maj 2015 - październik 2015
Lokalizacja: 
Kraków, ul. Pawia