Salon Mercedes-Benz

Zakres robót: 
  • roboty monolityczne,
  • roboty żelbetowe,
  • roboty konstrukcyjne