Hotel Andel's

Zakres robót: 
  • roboty konstrukcyjne
  • roboty żelbetowe
  • roboty murowe
Lokalizacja: 
Łódź