Stadion Lecha

Zakres robót: 

Roboty żelbetowe i murowe trybuny głównej

Lokalizacja: 
Poznań