O firmie

Technobud to firma działająca na rynku polskim, jak i zagranicznym od 2003 roku. Jest to tradycja i pasja, którą współtworzą wspaniali ludzie, a zarazem specjaliści w dziedzinie budownictwa. Naszą chlubą są zdobyte doświadczenia na największych budowach w kraju i za granicą oraz młoda kadra inżynieryjno- techniczna, która z powodzeniem potrafi wykorzystać swoją wiedzę i jest otwarta na nowe wyzwania w realizacji największych projektów. Czterystu osobowa załoga doświadczonych pracowników, rzetelnie wykonujących swoją pracę to kolejny powód do dumy.

Jako potwierdzenie naszego profesjonalnego podejścia do każdego projektu z powodzeniem możemy wskazać realizację wzniesienia części konstrukcji stadionów na Euro 2012 w Gdańsku i Poznaniu. Prestiżowa budowa kompleksu Sky Tower we Wrocławiu to nasze kolejne osiągnięcie. Wszystko to pozwala nam plasować się w czołówce firm żelbetowych w Polsce.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną, która nie zapomina o swoich pracownikach. Stwarzamy możliwości rozwoju, jak też stabilne warunki zatrudnienia. Dzięki temu, że rotacja pracowników w ciągu całego okresu działalności firmy jest minimalna, możemy określić siebie jako jedną, wielką rodzinę. Taka też właśnie atmosfera panuje w naszej firmie.

Wszystkie te zalety złożyły się na wypracowanie w ciągu zaledwie 10-ciu lat od powstania w kwietniu 2003 roku znaczącej pozycji firmy na rynku usług budowlanych w Polsce.

Obecnie, przy spadającej koniunkturze w budownictwie związanej z kryzysem na rynkach finansowych, spółka posiada pełny portfel zamówień.

Naszej młodej kadrze staramy się stwarzać dobre warunki rozwoju zawodowego i godziwe wynagrodzenie. Owocuje to zaledwie kilku procentową rotacją załogi w ciągu 10-ciu lat działalności firmy